Beleidsplan

Jardin-Graywood levert diensten (meedenken) aan lokale overheden aangaande het energiebeleid (uitvoering) voor de komende jaren (strategisch). Het is van belang in het kader van de CO2 reductie en energiebesparing (zie onderstaand convenant VNG) de totale voorraad gebouwen vanuit de bestaande situatie in beeld te brengen, waarna de verbeteringsprocessen uitgewerkt kunnen worden.

Deze verbeteringsprocessen worden omgezet in een strategisch plan voor de komende jaren in samenspraak met onze opdrachtgever. Op basis van de uitgevoerde maatregelen en behaalde resultaten kunnen tussentijds de bevindingen worden geëvalueerd om waarnodig het beleid aan te passen of aan einde van de looptijd op basis daar van nieuw beleid te maken. Middels deze plan-do-check-act-cyclus worden continu verbeteringen gerealiseerd.

Klimaatakkoord tussen ministerie VROM en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Alle gemeenten (uit de Vereniging Nederlandse Gemeenten; VNG) in Nederland hebben het klimaatakkoord met het Rijk getekend. De gemeenten en het Rijk hebben een gezamenlijke ambitie om aan de slag te gaan met maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Hiervoor is een werkprogramma opgezet, genaamd “Nieuwe energie voor het klimaat”.

De volgende doelstellingen staan in dit akkoord centraal:

  • Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990;
  • Een besparing op het energieverbruik van 2% per jaar;
  • Een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020.