Comfort

Om aan te kunnen geven welke bouwkundige- en installatie technische eigenschappen een gebouw moet hebben teneinde een bepaalde comfort- en energieprestatie te leveren is het van belang om te weten wat de invloed is van deze eigenschappen. Het doel van het onderzoek is de invloed van een aantal eigenschappen van een gebouw en de klimaatinstallatie op het comfort in het gebouw en de energieprestatie van het gebouw uit te drukken in een getal, oftewel te kwantificeren.

Jardin-Graywood kan de getallen, gepresenteerd in een rapport, gebruiken in gesprekken met de opdrachtgevers en in een conceptrapport met de opdrachtgever bespreken. Onderzoek heeft met harde cijfers aangetoond dat het binnenklimaat een belangrijke rol speelt in het totale pakket van factoren die samen de fysieke werkomgeving bepalen (15% bepalend). Een comfortabele binnentemperatuur zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en gewoon een prettige werkomgeving. Om een aangenaam binnenklimaat te realiseren moet de klimaatinstallatie goed afgestemd zijn,  inclusief de stooklijnregeling, in het gebouw.

De praktijk wijst uit dat 70% van de klimaatinstallaties niet optimaal werkt. Een gevolg van het niet goed functioneren van de klimaatinstallatie is dat het energiegebruik onnodig hoog is.

Uit het onderzoek is gebleken dat comfortverbetering en energiebesparing in gebouwen niet tegenstrijdig met elkaar hoeven te zijn.