Energie Audit EED voor bedrijven en gemeenten.

Het doel van de energie audit EED is het verkennen en kwantificeren van de mogelijkheden voor energiebesparing. In het kader van de Europese Energie-efficiency richtlijn (EED) geldt vanaf juli 2015 de auditplicht voor ondernemingen met meer dan 250 FTE’s en/of meer dan 50 miljoen euro omzet met een balans totaal van 43 miljoen euro.

Een EED rapportage krijgt vorm afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming. Er wordt ten minste onderzoek gedaan naar:

  • De relevante bedrijfsprocessen;
  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Invloedsfactoren op het energie (klimaatregeling, openingstijden, graaddagen);
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende vier jaar;
  • Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar op minder.

Fiscaal voordeel EED

Over de gemaakte kosten van een EED onderzoek is de EIA energie-investeringsaftrek aan te vragen. De EIA is een regeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. 55,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel zijn af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijvingen. Een EIA aanvragen kan over een groot aantal investeringen die terug te vinden zijn in de energielijst. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet er minimaal één van de, aan de hand van de energie-audit beschreven, adviezen uitgevoerd.