Energielabel

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen. Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Wanneer een energielabel niet is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw riskeert de verkoop een boete die kan oplopen tot €20.250,-. Publieke overheidsgebouwen groter dan 250 m2 zijn verplicht altijd een energielabel zichtbaar te hebben hangen.

Het kabinet wil van Nederland op energiegebied één van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. In dat streven past het energielabel dat eigenaren van woningen en utiliteitgebouwen bewust moet maken van de bestaande energie(on)zuinigheid en de verbetermogelijkheden. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie verhogen tot 20% in 2020. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.