Energieneutraal

Gemeentelijke gebouwen moeten in 2020 bijna energieneutraal zijn. Met een bijna energieneutraal gebouw wordt het volgende bedoeld: ‘Een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten’. Dit resultaat wordt behaald bij een energie-index van 0,2.

Naast energieneutraal in bestaande gebouwen is binnen Jardin-Graywood ook de expertise aanwezig om voor de nieuwbouw van een gebouw mee te denken in duurzaamheid en energiebesparing. Door vanaf het begin van het proces met meerdere partijen aan tafel te zitten, wordt het meest optimale resultaat behaald. Dit voorkomt hoge kosten na de realisatie van het gebouw. Dat energieneutraliteit de toekomst heeft blijkt uit de verscherpte wet- en regelgeving die is vastgelegd in het Nederlands en Europees overheidsbeleid. Dit houdt in (bijna) energieneutraal bouwen in 2020.