Innovation

Jardin-Graywood zoekt naar structurele oplossingen voor klimaatveranderingen als gevolg van het versterkte broeikaseffect. In dit kader heeft Jardin-Graywood reeds meerdere verkennende studies uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Een innovatieve oplossing kan zijn zonneverwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van collectoren welke ook een meervoudige oplossing bieden. Door integratie van de zonnecollectoren (matten) kan deze toegepast worden bij zwembaden. Hiermee fungeert het perron als zonnecollector. In combinatie met een warmtepomp kan 100% van de warmtebehoefte voor de buitenbaden worden gerealiseerd.

Met het bovengenoemde concept kunt u zwembad en suppletiewater verwarmen en in de wintermaanden fungeert de warmtepomp als koelmachine. Tevens kunt u de zonnecollectoren gebruiken als schaatsbaan. Jardin-Graywood onderzoekt en ontwerpt in hoofdlijnen LBK installaties welke op maat gesneden zijn voor uw bestaande gebouw.

Tevens voert Jardin-Graywood de volgende metingen conform de uitgangspunten van de ARBO uit:

  • Luchttemperaturen
  • Luchtvochtigheid
  • Luchtsnelheden
  • Geluidsniveau
  • CO2 gehalte
  • Infrarood (warmtebeeld)
  • Rookproeven