Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

Voor wie geldt de SDE+ subsidie?

Bedrijven & (Non-profit) instellingen

SDE+ subsidie omschrijving

U kunt SDE+ subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare energie via de volgende methodes:

 • Biomassa
 • Geothermie
 • Water
 • Wind
 • Zon

Categorieën:

 • Biomassa: De SDE+ subsidie ondersteunt de productie van energie uit biomassa. U kunt subsidie aanvragen voor vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, thermische conversie, afvalwater- en rioolwaterzuivering en warmte-uitkoppeling uit bestaande afvalverbrandingsinstallaties.
 • Geothermie: Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan in aanmerking komen voor de SDE+.
 • Water: Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de SDE+ subsidie.
 • Wind: De opwekking van energie middels windturbines wordt ook gesubsidieerd binnen de SDE+.
 • Zon: Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ 2017 voorjaarsronde

De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. Voor meer informatie en/of hulp bij aanvraag, kunt u contact opnemen met Jardin-Graywood Adviseurs.

Openstelling SDE+ 2017 hoofdzaken

 • Ook in 2017 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.
 • De SDE+ voorjaar 2017 loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017.
 • Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar 2017 is € 6 miljard.
 • Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017, omdat de kostprijzen voor hernieuwbare energie zijn gedaald.
 • De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2017.
 • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag.
Fase Datum openstelling Fasebedrag Fasebedrag
     elektriciteit en warmte hernieuwbaar gas
     
1 7 maart, 9.00 uur € 0,090/kWh € 0,064/kWh
2 13 maart, 17.00 uur € 0,110/kWh € 0,078/kWh
3 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
€ 0,130/kWh € 0,092/kWh