Gemeentelijke instellingen

  • Opzetten beleidsplannen,uitvoeren label,maatwerk,investering duurzame energie,collectoren warmte opwekking middels warmtepomp,factuur controle
  • Haalbaarheidsstudie zwembaden.
  • Advisering,ondersteuning uitvoering projecten
  • Stooklijn controle,up-date instellingen, protocols.
  • Lucht,PPM/CO2, geluidmetingen.
  • Rookproeven
  • Ontwerpen in hoofdlijnen LBK opstelling