Thermografie

Met thermografie (infrarood) kan Jardin-Graywood de warmteverliezen woningen en kantoorgebouwen nauwkeurig in beeld brengen. Met deze informatie kunt u effectieve energiebesparende maatregelen nemen, gecombineerd met onze ervaring ontvangt u een rapport waarin alle bouwkundige constructies en elementen worden toegelicht en worden besproken.

Daarnaast is het mogelijk om een luchtdichtheidsmetingen uit t voeren aan de hand van een BlowerDoor. Het is een zeer nauwkeurig meetsysteem voor luchtdichtheidsmetingen in utiliteitsgebouwen. Ideaal om snel en gemakkelijk luchtlekken op te sporen. Zie ook onze pagina betreft luchttechniek.

In de ondertaande foto’s zijn beide producten weergegeven.

Thermograaf