Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer (WM) verplicht bedrijven en organisaties met een energieverbruik hoger dan 25.000 kubieke meter gas en meer dan 50.000 kWh elektriciteit maatregelen te treffen ter behoeve van energiebesparing. Alle mogelijke maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder zullen volgens Artikel 2.15 van het activiteiten besluit in dit onderzoek uitvoerig worden behandeld.

De onderzoeken worden uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers welke u adviseren  en in samenspraak met de opdrachtgever wordt het concept rapport besproken, om een helder beeld weer te geven van de technische mogelijkheden en eventuele subsidie (EIA) mogelijkheden. In de rapportage zullen alle kengetallen, terugverdientijden, investeringskosten, reductie CO2 en besparingen worden toegelicht.

Gemeenten en provincies geven prioriteit aan handhaving van de energiebesparingverplichting in de Wet Milieubeheer. Ten slotte wordt een pilot uitgevoerd gericht op continuering in 2016 met een zogenaamd EPK- systeem: de Energie Prestatie Keuring. Dit systeem kan als effectieve hulp voor ondernemingen bijdragen aan de realisatie en handhaving van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Wilt u een onafhankelijk en vrijblijvend energieonderzoek op basis van artikel 2.15 van het activiteiten besluit? Neem dan contact met ons op.